Contact:

Jan De Clercq – Zwembadstraat 74, 9032 Wondelgem
jan.declercq@libmutov.be

Geschiedenis

De Hoogpoort was het hoogste punt van de oude stad

Wie voor 1900 van het Belfort nar de Sint-Jacobskerk wou, moest zijn weg zoeken door kleine straatjes – of nogal ruim uitgevallen steegjes – die men nog steeds aantreft tussen de Hoogpoort en de Vrijdagsmarkt.
Tegelijk had men eigenlijk genoeg van da voor die tijd ook al te smal geworden verbinding tussen Onderstraat en Kammerstraat.
Schepenhuisstraatje en Serpentstraatje getuigen dus eigenlijk nog van het vroeg middeleeuwse stratenpatroon. Niet zo verwonderlijk als men weet dat de eerste bevolkingssite van het aloude stadscentrum zich situeerde op en rond de Zandberg.

Omstreeks 1900 besloot het stadsbestuur een nieuwe verbinding te maken tussen Botermarkt en Sint-Jacobs en werd begonnen met de aanleg van de Borluutstraat. Pas na de fusie veranderde de naam in Belfortstraat omdat de naam Borluut ook voorkwam in de deelgemeente Sint-Denijs-Westrem. Het is diezelfde straat, Borluut- of Belfortstraat, die (naast Onderstraat en Kammerstraat) ook de eeuwenoude Hoogpoort in twee heeft verdeeld. De Hoogpoort was niet alleen één van de oudste maar, als rechtstreekse verbinding met de Zandberg, ook één van de belangrijkste straten.

Het grootste gedeelte van de Hoogpoort wordt onmiskenbaar gedomineerd door het stadhuis.

Tot de omschrijving van de in 1955 opgerichte dekenij Hoogpoort horen naast de Hoogpoort zelf ook Schepenhuisstraat, Onderstraat en Belfortstraat. Bedoeling van de vereniging was de Hoogpoort, ook lang gekend als “de straat van de begrafenisondernemers”, nieuw leven in te blazen.