Contact:

Maaike Vanderweeën- Zuivelbrugstraat 8, 9000 Gent
0496/217282 – info@maaikekleedt.be

Geschiedenis

Harmonie tussen jong en oud in Jong Oudburg

Omdat sedert de laatste twintig jaar van vorige eeuw Dekenij Jong Oudburg zijn dekenijfeesten laat samenvallen met de Patersholfeesten vergeet men wel eens dat deze belangrijke straat toch zijn eigen geschiedenis heeft.
Bovendien vallen ook nog eens de historische Kraanlei én het romantische Sluizeken binnen haar omschrijving.

Het Sluizeken heette in de middeleeuwen nog “Tusschen Poorten” omdat het pleintje precies tussen drie versterkte poorten was gelegen. Twee ervan moesten het grafelijk gebied “de Oudburg” zelf beschermen: de Waterpoort en de Schaapbrugpoort.
De derde poort was een vooruitgeschoven post aan het begin van de Sleepstraat: de Grauwpoort.

Het Sluizeken zelf kreeg zijn naam van de sluis die destijds tussen Leie en Schipgracht stond.
Over het “Verbond der Handelaars van Oudburg en Sluizeken” weten we dat de vereniging gesticht werd op 23 november 1937. Na 1945 heeft de bond niet meer voortgewerkt.
In het begin van de jaren tachtig namen Kraanlei, Oudburg en Sluizeken nog gewoon als aanpalende straten deel aan de buurtfeesten van dekenij Patershol. In 1984 werd de nieuwe handelsvereniging Jong Oudburg opgericht en een jaar later officieel benoemd als dekenij.
Ondertussen bleken de belangen van de “sociale dekenij Patershol” en de “commerciële dekenij Jong Oudburg” steeds moeilijker te verenigen. In het Patershol werd onder andere een “restaurantstop” geproclameerd terwijl in Oudburg het een exotisch eethuis na het andere zijn deuren opende.
Patershol en Oudburg blijven “samen” de Patersholfeesten organiseren maar varen de rest van het jaar wel degelijk elk hun eigen koers. Zo creëerde dekenij Jong Oudburg in 1990 de eetbare “oudburger” en in 1995 werd dan “’t Oud Burgertje” geboren, een keramisch beeldje dat naar analogie met Manneken Pis gemeenzaam “Manneken Oudburg” werd genoemd. Het Manneken Oudburg kreeg in 1997 zelf zijn eigen nis.