Contact:

Florent Van Hecke – Schaperstraat 38, 9820 Merelbeke
lembergslandgoed@telenet.be

Geschiedenis

Koestraat was (te) lang in de ban van de heilige autokoe

Wie nu door de verkeersvrije Koestraat wandelt, kan maar moeilijk geloven dat de discussie over het autovrij maken goed twee decennia heeft aangesleept. Tot drie keer toe slaagden de handelaars en de dekenij er in dat plan uit te stellen.

In de stad getuigen nog vele straatnaamborden van de agrarische activiteiten en het rurale verleden van wat wij vandaag het “centrum” noemen. De Veldstraat was een wegel die van de Korenmarkt naar de velden leidde en de Kouter was oorspronkelijk een drooggelegd stuk akkerland. De Koestraat wordt al vermeld in 1326 terwijl elders in de stad ook een Koepoort heeft gestaan (nu de Koepoortkaai) en er zelfs een Korte Koestraat was (nu Jan Palfijnstraat).

De huidige dekenij is dan weer de enige erfgenaam van de in 1904 opgerichte “Gebuurtebond Vogelmarkt” die, naast Vogelmarkt en Koestraat, ook een stuk Brabantdam, de Kortedagsteeg en de Kouter (met aanpalende straten) in haar omschrijving had.

Wat er in het laatste kwartaal van de vorige eeuw gebeurde is eenzelfde gissen als naar de origine van de kip of het ei. Feit is dat op 6 mei 1982 de dekenij werd heropgericht onder de naam “Dekenij Koestraat” en enkel de handelaars van die straat vertegenwoordigde.

In 1979 had de stad al een eerste voorontwerp gemaakt om koning auto uit dit straatje te weren en de winkelganders een voetpad te geven dat breder was dan 3 tegels. Na protest van de handelaars werd dit plan opgeborgen. Midden jaren 80 was er protest alom tegen het gewraakte “lussenplan” en daar deed ook dekenij Koestraat driftig aan mee. In 1987 dook een tweede plan op maar weer durfde het stadsbestuur niet door te drukken. In 1991 tenslotte kwam het project “verkeersvrije Koestraat” opnieuw op tafel en andermaal protesteerden de handelaars maar legden zich uiteindelijk neer bij de beslissing.
De verkeersvrije Koestraat werd officieel geopend op 11 juli 1992.