Contact:

Tineke De Rijck –  Gelukstraat 12, 9000 Gent
0477/770008 – tinekederijck@gmail.com

Link: www.dekenijkorenmarkt.be
facebook: www.facebook.com/Gentse-feesten-korenmarkt

Geschiedenis

De Korenmarkt is de “publiekste” plaats van Gent

Oorspronkelijk was van de, of een Korenmarkt geen sprake omdat de ruimte één geheel vormde met de Graslei. Deze site heette toen wel “Koornaard” omdat met daar vooral graan “aan de aarden wal” bracht. Pas toen diverse panden werden opgetrokken tussen Leie-oever en Sint-Niklaaskerk ontstond geleidelijk het echte plein.

Net zoals de Vrijdagsmarkt was de Korenmarkt vaak getuige van terechtstellingen en tornooien of was het plein plaats van afbraak voor alweer een nieuwe opstand. Op de Korenmarkt was ook jarenlang de stadsgevangenis gevestigd. Dat gebouw moest in 1716 wijken voor het nieuwe Pakhuis, een groot complex dat dienst deed als opslagplaats maar ook de stedelijke toldiensten huisveste. De herinnering aan de gerechtelijke functie van het gebouw bleef nog lang bewaard want tot na de Eerste Wereldoorlog werden doodvonnissen daar aan de muur geplakt.

Op het einde van de 19de eeuw gingen pakhuis en aanpalende panden op hun beurt tegen de vlakte omdat het stadsbestuur daar het Koninklijke Nederlands Schouwburg (KNS) wilde bouwen. Een vooruitziende cafébaas had zijn zaak op de hoek met Klein Turkije al omgedoopt als herberg “In den schouwburg”. Toen de aannemer klaar was met de funderingen voor het theatergebouw veranderde het stadsbestuur van mening. De KNS verhuisde naar het Sint-Baafsplein en op de Korenmarkt werd het nieuwe postgebouw opgetrokken.

Behalve misschien die ene cafébaas werd op de Korenmarkt verder niet getreurd vanwege het verhuisde theater want het plein bleef het meest centrale “schouwtoneel van het dagelijkse leven”. In de middeleeuwen was de Korenmarkt immers ook al een belangrijk verkeersknooppunt waar dagelijks diligences met hooggebuisde koetsiers, de voorlopers van de taxi’s, vertrokken naar alle mogelijke bestemmingen. Daarna kwam de paardentram en nog later was het plein vertrekplaats van autobuslijnen die alle randgemeenten bedienden. We zouden ons vandaag een Korenmarkt zonder tram niet meer kunnen voorstellen.

Toch moeten de trams eens per jaar het plein links laten liggen. Tijdens de Gentse Feesten is er eenvoudigweg geen doorkomen aan en daar heeft de dekenij een niet onaardig steentje toe bijgedragen. De vereniging zou gesticht zijn naar aanleiding van een hulpactie voor slachtoffers van een epidemie. In 1869 ontfermde een bestuurslid van de gebuurtebond zich om een zeker Jantje De Pauw die door de epidemie zijn ouders had verloren. De dekenij nam Jantje onder haar bescherming en plaatste hem in het wees- of ouderhuis. Uit dankbaarheid kwam de fanfare van de Kulders ieder jaar opnieuw de Gentse feestweek van de Korenmarkt afsluiten met een concert. Aan die traditie kwam in de jaren zestig een eind maar in 1969, uitgerekend het jaar dat Walter De Buck bij Sint-Jacobs de “nieuwe Gentse Feesten” inzong, organiseerde de dekenij de eerste “demonstreerkerstmarkt”, beter bekend als de nog steeds druk bezochte “dag van de lege portemonnees”. In 1970 startten op de Korenmarkt dan ook de eerste Gentse Feesten.

Feestleider – Artistiek Logistiek
Tineke De Rijck