Contact:

Patrick De Rooze – Kapiteinstraat 175, 9000 Gent
09/253 21 16 – 0495/336 544 – elcondor@scarlet.be

Link: http://dekenijnieuwewijkwondelgemvzw.wordpress.com
facebook: www.facebook.com/dekenijwondelgem

Geschiedenis

Nieuwe Wijk Wondelgem heeft iets met asperges

Begin vorige eeuw bestond Wondelgem nog uit een dorpskern die volledig omringd was door landelijke meersen. Tussen de nauw bij Gent aansluitende Bloemekenswijk en die dorpskern werd in de jaren 20 een nieuwe wijk gebouwd. Dat was geen uitbreiding van de bestaande dorpskom maar een volledig nieuwe inplanting in de Wondelgemse meersen.

Als er in de 19de eeuwse gordel bestaat moet er ook zoiets bestaan als een “vroeg 20steeeuwse” of interbellumgordel met als prototype het Miljoenenkwartier in de wijk Sint-Pieters-Buiten.

Bij de bouw van De Nieuwe Wijk in Wondelgem ging het er evenwel bescheidener aan toe dan in het zogenaamde Miljoenenkwartier want daar kwamen er geen brede lanen of opvallende straatverlichting aan te pas.
De straten bestonden zelfs maar deels uit kasseien terwijl andere gewoon gevuld werden met aarden karreslag. Toch vonden enkele inwoners al vrij vroeg dat er niet alleen op “Den Dries in Wondelgem” kon gekermist worden en in navolging van de Bloemekenswijkkermis – waar reeds in 1923 de grote foor neerstreek op het Van Beverenplein – werd dan in 1930 het “Feestcomité Nieuwe Wijk” opgericht.
Belangrijkste attribuut van deze nieuwbakken vereniging was de vlag met de dominante kleuren wit en groen. Die stonden symbool voor de asperge:
– wit onder de grond en fijn groen bovengronds
– en herinneren aan de teelten op de vroegere wijkgronden

Het feestcomité is ook feestcomité gebleven tot aan de fusie in 1977. De Nieuwe Wijk Wondelgem was dan wel de eerste “buitensteedse” vereniging die, onmiddellijk na de fusie met Gent, toetrad tot het overkoepelende verbond of opperdekenij en dus ook pas sedert 1977 de benaming dekenij overnam.
De bestuursleden vonden toen zelfs dat zij met hun aansluiting de verbinding maakten van het oude met het nieuwe Gent.
In 1980 kreeg de Nieuwe Wijk ook het predicaat “Koninklijk” toegewezen en dat werd gevierd met het plaatsen van een grote feesttent, een nieuwe vlag en een herinneringsprent.

Momenteel telt de dekenij nog 16 straten maar ook slechts een klein aantal handelaarzaken. De Nieuwe Wijk is dan ook al meer dan 70 jaar een sociale dekenij waar het motto “de gebuur kent zijn gebuur” hoog in het aspergevaandel staat geschreven.

Eredeken
Erik Aers

Deken
Patrick De Rooze

Dekenin
Karina Ghesquire