Contact:

Veerle Van Der Schueren – Sint-Jacobsnieuwstraat 13, 9000 Gent
09/224 00 86 – info@sintjacobsnieuwstraat.be

Link: www.sintjacobsnieuwstraat.be
facebook: www.facebook.com/sintjacobsnieuwstraat

Geschiedenis

De Sint-Jacobsnieuwstraat werd rond 1334 als verbindingsweg aangelegd samen met de bouw van de Nieuwbrug teneinde de Vlasmarkt (toen de verkensmerkt genoemd) te verbinden met het oude kwartier van de Overschelde.
De Sint-Jacobsnieuwstraat werd tijdens de 15de en 16de eeuw langs beide zijden bebouwd.
De Sint-Jacobsnieuwstraat is één van de oudste straten van de Gentse Poort.
De Sint-Jacobsnieuwstraat werd in de volksmond aangeduid als: ”De Nieustrate bij der nieuwe brugghen” of “Nieuwbrugstrate.”
De Nieuwbrug verdween bij het dempen van de Schelde.
De Sint-Jacobsnieuwstraat is steeds een heel populaire winkel en handelstraat geweest.
Momenteel is men bezig met de het gedempte deel van de Schelde terug open te leggen en zo de oude verbinding tussen Schelde en Leie te herstellen.
De Nieuwbrug wordt herbouwd, zij het dan in een modern kleedje.
Zo zal de Sint-Jacobsnieuwstraat terug dienen als verbindingsweg tussen Sint-Anna en Sint-Jacobs.

Dekenin
Mieke Stevens
Deken
Paul De Winne