Contact:

Dany Provost – p/a Polderdreef 121, 9840 De Pinte
0477/492 331 – probesdan@hotmail.com

Geschiedenis

Van zieke lieden tot miljonairs

Eerst was “de wijk achter het station” gekend als “dekenij ’t Zieklien” en pas in 1959 was er sprake van Dekenij Sint-Pieters-Buiten. Beide hebben hun eigen geschiedenis én voorgeschiedenis.

Sint-Pieters-Buiten, Zieklien en Miljoenenkwartier zijn eigenlijk drie benamingen voor wijken die ontstaan zijn op het oorspronkelijke meersengebied van de Sint-Pietersabdij. Veel meer dan een kruispunt met drinkplaats voor boerderijdieren moet er in de middeleeuwen niet geweest zijn. Tot de Sint-Pietersabdij ergens in de 16de eeuw besloot om op hun “buitensteedse gronden” een leprozerie of althans een opvangplaats voor “zieke lieden” onder te brengen.
Zieklien is nog steeds de naam van de straat tussen de Tuinwijklaan en de Maaltebruggestraat. Een zevental authentieke boerderijen herinnert ook nog steeds aan het fel agrarische karakter van de buurt.
Eind 19de eeuw had een herbergier zelfs het lumineuze idee om van het Zieklien een aparte gemeente te maken, compleet met gemeenteraad, champetters en hijzelf als burgemeester.
Een gemeente is er niet gekomen maar een dekenij wel en tot ver in de 20ste eeuw was de kalendervaste oogstkermis van “de Boerkens van ’t Zieklien” een begrip.
In het begin van de 20ste eeuw werden de hoofdzakelijk militaire domeinen tussen de Kortrijksesteenweg en de Krijgslaan dan aangewend voor de organisatie van de Wereldtentoonstelling in 1913.
Niet zozeer de welstand van het interbellum maar de hoge kostprijzen van de voormalige expogronden bezorgden de buurt dan de bijnaam “Miljoenenkwartier”. Wie na de Eerste Wereldoorlog bouwgrond op Sint-Pieters-Buiten wilde kopen moest inderdaad wel miljonair zijn.
De nasleep van de Tweede Wereldoorlog zorgde dan weer voor verdunning van de oorspronkelijke boerenbevolking en dekenij ’t Zieklien werd opgeheven. Pas in 1959 zette de nieuwe dekenij Sint-Pieters-Buiten de werking voor met onder andere in 1974 de viering van het 100-jarig bestaan van de parochie.
Een jaar later werd dan als gevolg van een onenigheid binnen het dekenijbestuur een nieuwe buurtvereniging met de oude Zieklien-naam opgericht. De Zieklienvrienden houden jaarlijks in juni nog een bescheiden buurtfeest.

In 2004 vierde dekenij Sint-Pieters-Buiten zijn 100-jarig bestaan wat ook nog eens samenviel met de 20 dienstjaren van deken Dany Provost.

Deken
Dany Provost