Contact:

Edmond Cocquyt – Heilig Sacramentenstraat 5/102, 9000 Gent
T: 09/225 94 32 – edmond.cocquyt@skynet.be

Geschiedenis

Commerciële dynamiek van de Veldstraat

Het is al vaker aangehaald en verteld maar het blijft ook verbazen dat uitgerekend de drukste en tegelijk ver buiten de stadsgrenzen bekende winkelstraat vroeger niet veel meer was dan “een straat die van de Korenmarkt naar de velden” liep. Namen als Kouter en Koestraat getuigen eveneens nog van deze rurale plek van weleer.

De geschiedenis van dekenij Veldstraat is uiteraard nauw verbonden met de evolutie van de straat zelf. De oudste vermelding van de straat dateert van 1164.
In de 19de eeuw speelden de imposante hotels hun rol zoals Hotel Schamps (nu Caron) waar de Vrede van Gent getekend werd en Hotel d’Hane-Steenhuyse waar Lodewijk XVIII logeerde toen hij op de vlucht was voor Napoleon.
Begin 20ste eeuw begonnen investeerders deze panden op te kopen en verbouwden ze de benedenverdiepingen. Het waren grote winkelbedrijven die de aanzet gaven voor die commerciële dynamiek waarvoor de Veldstraat vandaag nog steeds beroemd is.

Na de opening van het Sint-Pietersstation in 1913 profiteerde de Veldstraat van het steeds drukker wordende verkeer tussen Korenmarkt en station.
In 1921 werd dan “Doyenné Rue des Champs en Rues avoisinantes” gesticht maar amper 10 jaar later zouden enkele aanpalende straten zich afscheuren en “Dekenij Onder de Draak” of Belfort Center stichten.
Tot een flink stuk in de jaren zeventig telde de Veldstraat nog 68 winkels en kon een cultuurminnend publiek zich daar ook ’s avonds vermaken in de variététempel en de bioscopen.
In de jaren tachtig waren dekenij Veldstraat en zijn flamboyante deken voortrekkers van het protest tegen het metroproject en het lussenplan en later het mobiliteitsplan.
In 1984 werd de Veldstraat verkeersvrij.

Van de winkels die nu nog resten zijn alleen bakker Bloch (ondertussen ook gesloten) en rookwarenhandel Caron al meer dan een halve eeuw onveranderd gebleven. “Deze “va en vient” van handelaars en handelszaken is typisch voor de Veldstraat en het is ook daaraan dat we onze commerciële dekenij te danken hebben.”
Een andere traditie die al meer dan een halve eeuw stand houdt zijn de jaarlijkse dekenijfeesten van de Veldstraat in het laatste weekend van juni, beter bekend als de grote braderie van de Veldstraat.