Het Koninklijk Verbond der Gebuurtedekenijen van stad Gent – in de volksmond beter gekend als de Opperdekenij – is het overkoepelend orgaan van alle Gentse dekenijen. Zij verenigt dus zowel de commerciële dekenijen uit het centrum, die behoren tot de sfeergebieden, de commerciële dekenijen niet centrum als de sociale dekenijen.

De Opperdekenij is de spreekbuis en de noodzakelijke schakel tussen de 55 dekenijen en het stadsbestuur en haar diensten.
Zo zetelt zij bijvoorbeeld in hoofde van die vertegenwoordiging in het orgaan ter promotie van de Gentse middenstand “Puur Gent”

 

Op 25 oktober 2017 werd tijdens de tweejaarlijkse verkiezing een nieuwe opperdeken en bestuursleden verkozen.

Opperdeken: Geert Maes
Opperdekenin: Jeanine Poelman
Opperbaljuw: Tineke De Rijck

Algemene Secretaris: Tineke De Rijck
Adjunct Algemene Secretaris: Caroline Sennesael
Penningmeester: Dany Provost
Adjunct Penningmeester: Geert Maes
Protocolchef: Charles Wyckaert
Adjunct Protocolchef: Marina De Poortere

Feestleider: Marina De Poortere
Adjunct Feestleider: Carine De Clercq
Public Relations: Carine De Clercq
Adjunct Public Relations: Tineke De Rijck
Sociale Media Chef: Carine De Clercq
Adjunct Sociale Media Chef: Boudewijn Windey

Vertegenwoordiger Sociale Dekenijen: Patrick De Rooze
Adjunct Vertegenwoordiger Sociale Dekenijen: Caroline Sennesael
Vertegenwoordiger Commerciële Dekenijen: Eric Van den bussche
Adjunct Vertegenwoordiger Commerciële Dekenijen: Florent Van Hecke
Commissaris: Benny Fevery