In het jaar 1950, bij gelegenheid van de inhuldiging van de nieuwe “Klokke Roeland”, liet de Opperdekenij 50 legpenningen slaan waarvan de maquette werd geboetseerd door beeldhouwer wijlen Meester Antheunis. We hebben in 2000 een nieuwe reeks van 50 legpenningen laten slaan om de traditie in ere te houden.

Benevens het pogen de dekenijorganisatie en -acties te bestendigen, was het de noodzakelijke bedoeling deze in te stellen als onderscheidingsteken, welke de naam “Erkentelijkheidsmedaille” zou dragen om ons toe te laten dank te betuigen van de Gentse bevolking aan de meest verdienstelijke burgers, die door hun werk en prestaties op artistiek, wetenschappelijk, letterkundig of economisch vlak, de naam en de faam van onze aloude stede uitzonderlijk hebben bevorderd.

K.V.G.D.G. BREVE VAN ERKENTELIJKHEID: Toegekend aan:

1950 Graaf de KERCKHOVE de DENTERGHEM Jacques Voorzitter Gentse Floraliën.
1950 † DE COCK Lucien Algemene secretaris Gentse Floraliën
1950 † DELMOTTE Robert Penningmeester Gentse Floraliën
1951 † NACHTERGAELE Jef Kapelmeester Kon. Vereniging “De Verenigde Werklieden”
1954 † VAN WERVEKE Hans Prof. Dr. Hoogleraar
1955 QUATACKER Clemens René Violist
1956 † DE SMIDT Firmin Prof. Dr. Broeder
1957 † NOWE Henri Ere-Archivaris & Ere-Conservator monumenten en musea
1958 EECKHOUT Paul Conservator museum van schone kunsten
1959 BRIERS Jan Dr. Stichter Festival van Vlaanderen
1960 † THIERRY Herman Dr. Schrijver Johan Daisne
1961 † de KEYSER Paul Prof. Dr. Hoogleraar
1962 † ANTHEUNIS Jan Meester beeldhouwer
1963 † BOES Julien Stadsarchivaris
1964 † WAUTERS Alex Kunstschilder
1965 † BOONEN Edmond Dichter
1966 † CHABOT Georges Kunstschilder
1967 † BRESSERS Adrien Architect
1968 † VAN AERDEN Paul Voorzitter Koninklijk Landjuweel
1969 † DEROM Fritz Prof . Dr. Chirurg
1970 COENE Jan Ir. Directeur Generaal E3
1971 GORR Rita Operazangeres
1972 WERTHEN Rudy Violist
1973 † FRANCOIS Prof. Dr. Oogarts
1974 † VERSCHRAEGEN Gabriël Organist
1975 † MEYVAERT Fritz Voorzitter Internationale Jaarbeurs Gent
1976 † VAN DEN DAELE Geeraard Ere-Burgemeester / Ere-Opperdeken
1977 † PIEN Armand Weerkundige
1978 HEYNDRICKX Aubin Prof. Dr. Toxicoloog
1979 † DE MEESTER Louis Componist
1980 VAN DE PITTE Daniël Prof. Gewapend beton
1981 † GOETHALS Lucien Componist elektronische muziek
1982 † DE PAEPE Placide Ere-Burgemeester – Ere-Opperdeken
1983 BONNEVALLE Oscar Kunstschilder
1984 NEIRYNCK Freek Auteur Toneel Poppenspel
1985 VANDERSICHEL Jacques Verslaggever Radio TV
1986 † VAN ELSLANDER Antonin Literairhistoricus
1987 † WAUTERS Jef Kunstschilder
1988 GOETGHEBUER Jean-Pierre Docent filosophie
1989 Em. Prof. baronVAN MONTAGU Marc Hoogleraar
1990 ANSELIN Marcel Hoogleraar
1991 DE GROOTE Hilde Operazangeres
1992 DEBACKERE Michel Hoogleraar
1993 PUTTEVILS Guy Archivaris Circusleven
1994 PERSIN Henri Philippe Voorzitter Afgevaardigd Beheerder Inter. Jaarbeurs Gent
1995 † TEMMERMAN Gilbert César Ere-Burgemeester – Ere-Opperdeken Minister v. Staat
1996 ROGGE Jacques Internationaal Olympisch Comité
1997 LOTTI Helmut (Lotigiers) Zanger
1998 DUBRULLE Jacques Internationaal Filmfestival
1999 BRIERS Jan jr. Festival van Vlaanderen
2000 PROVOOST Erwin Producer FLIKKEN + andere
2001 DETAEYE NORBERT Jazzpianist
2002 GILISSEN TONY Ere-Directeur dienst Toerisme
2003 FRANCQ André Afgevaardigd beheerder Int. Jaarbeurs
2004 Prof. Dr. BALTHAZAR Herman Gouverneur van Oost-Vlaanderen
2005 † HOET Jan Conservator SMAK
2006 BEKE Frank Burgemeester Stad Gent
2007 CRUCKE Koen Zanger
2008 BROSSE Dirk Componist
2009 VAN LAECKE Frank Auteur – Regisseur
2010 VAN CAUWENBERGE Paul Rector Universiteit Gent
2011 DE BRUYKER Luk Pierke Pierlala
2012 BALTHAZAR Niek Filmregiseur
2012 BLANCQUAERT Lieve Fotografe
2013 DE BRUYCKERE Berlinde Kunstenares
2014 SCHALCK Daan Directeur Haven Gent
2015 SARAFFIAN Barbara Actrice
2016 BRUSSELMANS Herman Schrijver
2017 † DE RIJCK Eli Opperdeken Koninklijk Verbond der Gebuurtedekenijen van Gent