Het Koninklijk Verbond der Gebuurtedekenijen van de stad Gent – in de volksmond beter gekend als de Opperdekenij – is het overkoepelend orgaan van alle Gentse dekenijen. Zij verenigt dus zowel de commerciële dekenijen uit het centrum, de commerciële dekenijen niet centrum als de sociale dekenijen.

Het verleden leert ons dat dekenijen van oudsher de verbindende schakel waren tussen de buurt en de overheid. Eigenlijk is dat in niets veranderd. We kennen als geen ander onze straat en haar bewoners. We hebben oog en oor voor de sociale en commerciële gevoeligheden en noden.

En ook al lijkt het tegendeel soms waar, een dekenijbestuur is meer dan een feestcomité. We zijn barometers, raadgevers, hulpverleners, initiatiefnemers, bemiddelaars, zorgdragers, plannenmakers, luisteraars en doeners. Zelden voor onszelf, steeds voor de straat, het plein, de buurt.

De opperdekenij en haar leden, de 55 sociale en commerciële dekenijen van Gent vertegenwoordigen zowat 5000 Gentenaars. Zij is dus de spreekbuis en de noodzakelijke schakel tussen deze dekenijen en het stadsbestuur en haar diensten.

Geert Maes
Opperdeken