Contact:

Dirk Van De Walle – Mispelbilk 12 – 9030 Mariakerke
T: 09/236 67 00 – 0477/869673 –  kon.dek.bloemekenswijk@outlook.be

Geschiedenis

Bloemekenswijk heeft de naam niet gestolen.

De archieven van de nu al meer dan honderdjarige opperdekenij maken al melding van de stichting van Dekenij Bloemekenswijk in 1907. In 1921 werd de vereniging heropgericht en in datzelfde jaar al werd voor het eerst een herdenkingsfeest georganiseerd dat de dekenijgeschiedenis in zou gaan als de eerste “Bloemekenskermis”.

In 1907 werd een eerste buurtvereniging onder de naam “Bloemekenswijk” opgericht maar mede door het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog is behalve de stichtingsdatum maar weinig bekend omtrent de pioniersjaren. In oktober 1919 werd, zoals in zoveel andere Gentse buurten en wijken, een vergadering belegd voor het aanleggen en oprichten van een gedenksteen voor de oorlogsslachtoffers.

In april 1921 verscheen dan het eerste nummer van het “Bloemekensblad” en daarin werd bekendgemaakt dat er grootse herdenkingsfeesten zouden doorgaan op de eerste zondag van juli. Zo is de “Bloemekenskermis” (of het latere dekenijfeest) ontstaan en werd zondag 13 juli 1921 ook de startdatum van de heropgerichte dekenij.

Toen in 1923 de eerste echte kermis op het Van Beverenplein kwam te staan, kwam de wijk echt wel feestelijk tot leven. Die kermis bleef sindsdien onafgebroken verbonden met de dekenijfeesten die steevast beginnen in het eerste weekend van juli.

Uitgerekend in haar tiende dienstjaar als dekenin van de Bloemekenswijk werd Jeanine Poelman eind 2003 verkozen als opperdekenin.
In 2004 pakte de dekenij uit met grootse feestelijkheden ter gelegenheid van het 85-jarige bestaan van de vereniging. De feestvlag is de blikvanger voor de buitenwereld want de dekenij is in 1996 ook gestart met sociale dienstverlening. Het “Winkeltje” achter de kerk in de Maïsstraat bewijst wekelijks dat dergelijke dienstverlening geen overbodige luxe is.

Deken
Dirk Van De Walle

Dekenin
Jeanine Poelman