Contact:

Marleen De Jaegher– E. Claeslaan 18, 9051 Sint-Denijs-Westrem
T: 09/244 51 00 – 0474/398904 – secretaris@dekenijborluut.be

website: http://www.dekenijborluut.be/
facebook: www.facebook.com/dekenijborluut

Geschiedenis

Dekenij Borluut is echt een kind van de fusie.

Dekenij Borluut is in eerste instantie de opvolger van de sociaal-culturele raad van Sint-Denijs-Westrem omdat bij de fusie van de gemeenten in 1977 al vrij snel duidelijk werd dat één overkoepelende (Gentse) Culturele Raad als een “mammoet” de eigenheid van de voormalige gemeenten collectief zou opslorpen.

De gemeente Sint-Denijs-Westrem had in 1975 het kasteel en domein Borluut verworven. Tijdens de plechtige openstelling van het Borluutpark op 10 april 1976, dat samenging met grote feestelijkheden waaraan onder andere de Socio-culturele Raad en diverse andere verenigingen hadden meegewerkt, was de nakende fusie het gesprek van de dag. Voor de Socio-culturele Raad waren de parkfeesten de directe aanleiding voor het oprichten van de “Dekenij Borluut”. Zij nam als logo het wapenschild van de Sint-Pietersabdij en tevens van de gemeente, een kelen (rood) veld met drie sleutels in goud (geel), op een wapenmantel, gevormd door de kazuifel in sinopel (groen) van Sint-Dionysius die zijn hoofd-met-mijter in zijn handen draagt. Een variant gebruikt enkel de kleuren geel en rood, verwijzend naar de kleuren van de gemeente en de dito voetbalploeg van Sint-Denijs-Westrem.

Kort daarna sloot ook de kleine, ten zuiden van de Leie gelegen gemeente Afsnee aan. De Dekenij Borluut Sint-Denijs-Westrem en Afsnee was een feit. Sint-Denijs-Westrem was hiermee de allereerste van de toekomstige deelgemeenten van Groot Gent die een dekenij oprichtte.

Nog voor de fusie werd doorgevoerd was dekenij Borluut al erkend; de plechtige aanstelling van de Deken en Dekenin gebeurde op 14 oktober 1976.

De eerste jaren organiseerde Dekenij Borluut haar dekenijfeesten tijdens het Hemelvaartweekend. Vanaf 1980 zou het dekenijfeest van Borluut samensmelten met de jaarlijkse oktoberkermis van Sint-Denijs-Westrem, waarbij zij de ganse bevolking uitnodigt op een aperitiefconcert. In de schoot van de Dekenij werd sinds 2010 een kermiscomité gevormd dat de verenigingen van Sint-Denijs-Westrem overkoepelt en de Borluutkermis en –braderij organiseert. De Dekenij vertegenwoordigt tevens de middenstanders en handelaars die gevestigd zijn op het grondgebied van Sint-Denijs-Westrem en Afsnee.

Het belangrijkste ‘wapenfeit’ van de Dekenij is de uitgave van een informatieblad met nieuws uit het sociale en culturele leven van onze gemeenten en aankondigingen van de Stad. Het verschijnt maandelijks – behalve in juli en augustus – en wordt gratis verdeeld in alle bussen van het grondgebied Sint-Denijs-Westrem en Afsnee. Het is thans aan zijn 39ste jaargang toe.

De Dekenij, die zich traditioneel bekommert om de (tanende) middenstand, zocht toenadering tot de grotere handelszaken op de Kortrijksesteenweg. Dit resulteerde in een samenwerking, die ook de middenstand ten goede kwam, zodat beide handelsmodellen thans hand in hand gaan. De Dekenij treedt aldus op als spreekbuis naar de Stad op voor alle handelszaken op het grondgebied van de voormalige gemeenten Sint-Denijs-Westrem en Afsnee.

In september 2015 werd de aanzet gegeven om in de schoot van de Dekenij een afdeling van de Welzijnsschakel op te richten, die niet alleen hulpbehoevenden materieel, maar vooral ook moreel én maatschappelijk ondersteunt. Ondanks het imago van de gemeente als ‘rijke rand’ leven er immers op het grondgebied van de voormalige gemeente Sint-Denijs-Westrem toch nog veel mensen die  sociaal achtergesteld zijn. In de Welzijnsschakel vinden zij een warme thuis en het broodnodige sociaal contact. Op pakweg 2 jaar tijd is de Welzijnsschakel uitgegroeid tot ene niet meer weg te denken organisatie in ons dorpsbeeld.

In 2016 nam de Dekenij het initiatief om nauwer samen te werken met andere sociaal-culturele organisaties in Sint-Denijs-Westrem en Afsnee om zo de activiteiten meer op elkaar te kunnen afstemmen en efficiënter gebruik te kunnen maken van de ingezette middelen – mankracht en materiaal. Een 10 jaar lange traditie bij de organisatie van een 2-daags Nieuwjaarsconcert bewees immers het nut van concertatie en concentratie van middelen. De Dekenij wil in de komende jaren op die weg verdergaan om het aanbod van sociaal-culturele evenementen aldus te kunnen diversifiëren en uitbreiden. Aldus komt de Dekenij tegemoet aan haar opdracht om het samenleven in de voormalige gemeenten Sint-Denijs-Westrem en Afsnee in al haar aspecten te bevorderen.

activiteiten 2018

Eredekenin
Frieda Van Caeckenberghe

Dekenin
Michèle Bouverne

Deken
Wim Van Lancker