Contact:

Pieter Vanhoutteghem – Dampoortstraat 1, 9000 Gent
T: 0474/736942 – pieter@vanhoutteghem.com

facebook: www.facebook.com/dampoortstraat

Geschiedenis

Dampoortstraat herleeft.

Eind 2003 was de verwachting hoog gespannen bij zowel het dekenijbestuur als de bewoners van de Dampoortstraat want na een wachttijd van bijna 20 jaar werd eindelijk werk gemaakt van de heraanleg en herinrichting van deze bekende invalsweg.

Geduldig wachten is geen ijdele uitspraak in de Dampoortstraat. In deze van oudsher met de Dampoortbruggen verbonden gebuurte werd dan ook meermaals geschiedenis geschreven met vallen en opstaan. Het eerste officiële document dateert van 1901 toen de eerste deken werd verkozen. De aanstelling liet wel nog tien jaar op zich wachten.

In 1937 werd de gebuurtebond heropgericht als “Propagandacomité Dampoortstraat”. Met de vele activiteiten zoals de jaarlijkse Meifeesten of de thematische “Etalageweken” was het er in de jaren vijftig en zestig behoorlijk druk. Het aanleggen van de kleine ringlanen was voor de Dampoortstraat een serieuze doorn in het oog want wegen de stiefmoederlijke behandeling van het stadsbestuur ging de handelaars over tot een “algemene lichtstaking”. Het was weer “wachten tot het donker wordt” om het effect van het protest te zien.

In 1971 werd het bestaande “Propagandacomité Dampoortstraat” nog eens heropgericht en twee jaar later werd ze definitief omgedoopt tot dekenij.

Deken
Geert Maes