Contact:

Carine De Clercq – Bloemstraat 43; 9050 Gentbrugge
09/230 72 68 – 0496/735171 – 3gemeenten@gmail.com

facebook: www.facebook.com/dekenijde3gemeenten

Geschiedenis

Kafka-toestanden aan Merelbeke station

De drie gemeenten aan Merelbeke Station is de officiële naam van deze nog jonge dekenij. Achter deze eerder pittoreske naam schuilen evenwel echte, Kafkaiaanse toestanden omdat de drie gemeentebesturen – Gentbrugge, Merelbeke en Melle – er vaak in één en dezelfde straat hun eigen administratie op na houden.

Wie uit het station van Merelbeke stapt, staat eigenlijk nog op Gentbrugs (en dus Gents) grondgebied. Als je rechtdoor loopt kom je eigenlijk wel als vanzelf terecht in Merelbeke-centrum en tot daar is dit dus allemaal nog best te vatten.
In de rond het station gelegen straten heersen echter onzichtbare maar vooral verwarrende situaties.Zo hoort bijvoorbeeld in de Theaterstraat de linkerkant van de straat met de onpare nummers eigenlijk nog bij Gentbrugge. Aan de overkant zijn er dan 3 huizen die al op het grondgebied van Merelbeke staan.
Iets verderop horen dan weer 3 aan elkaar grenzende woningen simpelweg elk bij een andere gemeente.
Klap op de vuurpijl evenwel zijn 2 huizen in de Hendrik Consciencestraat waarvan de voorgevel in Merelbeke staat maar het achtertuintje bij Gent hoort. De bewoners betalen zelfs 2 keer grondbelastingen.

In 1998 besloten enkele moedige zelfstandigen uit de omgeving van het stationsplein de traditionele kermis nieuw leven in te blazen door de oprichting van een dekenij.
Omdat uitgerekend dat stationsplein zo goed als het “drie gemeentenpunt” is was een naam voor de nieuwe vereniging vrij snel gevonden. Dit compleet in tegenstelling met de feitelijke werking van de dekenij die precies door diezelfde 3 gemeenten niet echt op handen wordt gedragen als het op vlotte samenwerking aankomt.

Medestichter, secretaris en duiveltje-doet-al Carine De Clercq getuigt:
“Ik kan deze kafka-toestanden best illustreren met de administratieve calvarie die ik jaarlijks ondervind bij de voorbereidingen van onze dekenijfeesten. Het podium krijgen we van Merelbeke onder voorwaarde dat het op Merelbeeks grondgebied komt te staan. De openbare toiletten moeten we aanvragen bij de dienst feestelijkheden van de stad Gent. Die weigeren dan weer de vergunning voor het vuurwerk af te leveren want dat vuurwerk ontploft eigenlijk boven het grondgebied van Melle. De administratie in Melle zegt dan weer dat onze kermis en ons dekenijfeest – waar het vuurwerk deel van uitmaakt – een Gentse aangelegenheid is…”

Deken
Patrick Van Geyt

Dekenin
Yvette Hutse