Contact:

Roeland Piesen – Heernislaan 92, 9000 Gent
0476/056240 – roelandt@post.com

facebook: www.facebook.com/koninklijkedekenijheirnis

Geschiedenis

Dekenij Heirnis, van wei tot wijk

Als naaste buur van de Sint-Baafsabdij en ingekapseld tussen Leie en Schelde-kronkel heeft dekenij Heirnis ook meegeschreven aan een hoofdstuk van de Gentse stadsontwikkeling. Deze typische volkswijk werd gebouwd op de vroegere Heernisse meersen en werd los van zijn natuurlijke afbakening door Leie en Schelde in de tweede helft van vorige eeuw opnieuw begrensd door de spoorweg en de kleine stadsring.

De Heirniswijk moet op het einde van de 19de eeuw al een druk bevolkt en vooral sociaal actief gebied geweest zijn, want zowat elke straat had zijn eigen buurtwerking.
Onmiddellijk na de oprichting van de opperdekenij besloot de buurtvereniging “Snoekstraat, Tinkstraat en Scheldelaan” zich aan te sluiten bij het verbond.
Dat was, in 1902, ook de aanzet om diverse andere buurtverenigingen samen te voegen tot de “Bond ter bevordering der Nering der Heirnis”. Later veranderde de naam nog eens in “Heropbeuring der handel en nijverheid der Heirnis” maar in 1933 werd dat officieel herleid tot “Dekenij der Heirnis”.

Begin de jaren dertig werd dus de basis gelegd voor de huidige dekenijwerking: op 22 augustus 1931 werd het eerste officiële dekenijvaandel al ingehuldigd. Dit ging gepaard met grootse feestelijkheden en sindsdien vinden de jaarlijkse dekenijfeesten steevast plaats in het eerste weekend van augustus.
Vanaf 1933 werd ook rusthuis Lousberg betrokken bij de sociale werking en in 1947 aanvaarde het dekenijbestuur zelf het peterschap over het tehuis.
Op 12 augustus 1971 werd de kleine stadsring officieel opengesteld en de toenmalige deken Rik Vos drukt dat plastisch uit met de woorden “de moloch van het verkeer legde zijn zware arm omheen de Heirnis”. Na 45 dienstjaren nam hij eervol ontslag en is nu eredeken van de Heirnis.

Secretaris
Marianne Delbecq

Hulpfeestleider
Perry Vanderdonck