Contact:

Nick Caufriez – August Van Lokerenstraat 62, 9050 Ledeberg
T: 0479/444 999 – info@ledeberg.be

Link: www.ledeberg.be – www.buffalobabe-boy.be – www.miss-mistergent.bewww.ledebergsefeesten.bewww.shopinledeberg.bewww.dancefever.be
facebook: www.facebook.com/ledebergse.feesten

Geschiedenis

Ledeberg houdt van cultuur en feesten

Tot het begin van de 19de eeuw was Ledeberg een heerlijkheid van de Sint-Pietersabdij. De 3 sleutels in het wapenschild van de gemeente verwijzen daar nog steeds naar.

Onder de Franse bezetting begin 19de eeuw werd Ledeberg een zelfstandige gemeente. De goedkopere gronden en de gunstige ligging betekenden meteen een industriële expansie zonder voorgaande. In amper 50 jaren werd Ledeberg omzeggens volgebouwd met katoenspinnerijen, constructieateliers, steenbakkerijen, vlasfabrieken en nog voor het einde van de eeuw zelfs een groot scheepsbouwwerf.

Omstreeks 1900 kent de gemeente met 14.400 inwoners haar hoogste bevolkingsdichtheid. De ongeveer 400 jaar oude Ajuinmarkt was voor deze enorme arbeidspopulatie dan ook het gedroomde feest en de ideale gelegenheid om enkele dagen alle zorgen even opzij te zetten. Diezelfde Ajuinmarkt raakte in het begin van de 20ste eeuw in een dip en werd kort na de Eerste Wereldoorlog nieuw leven ingeblazen met de organisatie van de Lichtstoet. Die vindt dan weer zijn oorsprong in de verwelkoming van de Aalsterse ajuinboeren die op de vooravond van de kermis met hun verlichte karren en wagens de Brusselsesteenweg kwamen opgereden. De Ajuinmarkt werd in 2014 voor de laatste keer georganiseerd.

Feestcomités allerhande zorgden in de loop der jaren altijd wel voor kleinere of zeer lokale initiatieven maar het zou tot in 1995 duren vooraleer op initiatief van Nick Caufriez enkele gangmakers besloten tot het oprichten van een dekenij. Naast de bekende en immers dolle carnavalsdagen in het vaak barkoude voorjaar wou de dekenij in het hartje van de deelgemeente op het Ledebergplein ook een gezellig zomerfeest organiseren. Omdat de Sint-Livinusparochie al langer bestond
en toen ook dekenijfeesten organiseerde in de meest authentieke betekenis van het woord, gaf Dekenij Ledeberg als sociaal-pluralistische vereniging van meet af aan haar feestweekend de naam “Ledebergse Feesten”.

In 2015 fusioneerde de stad Gent de 2 Ledebergse zomerfeesten tot één officiële stadskermis en gaf het de nieuwe benaming “Ledebergse Feesten & Lichtstoet”. Samen met Carnaval Ledeberg zijn er nu in Ledeberg 2 ambiancevolle feestweekends om naar uit te kijken.

Waarom een dekenij in Ledeberg?

Eind 1994 was er onder een talrijk aantal inwoners en handelaars van Ledeberg de wil om in het hartje van de deelgemeente terug een zomeractiviteit op te starten. Vaak werd verwezen naar het succesvolle “Kalf aan ‘t spit” van weleer, welke jaarlijks begin september plaatsvond op het Ledebergplein. Om onder meer het hartje van Ledeberg terug een kermis te geven en om tijdens de eindejaarsperiode een sfeervol verlicht Ledeberg te creëren om het winkelen in de deelgemeente aangenamer te maken, was het noodzakelijk om de krachten te bundelen teneinde dit hiaat op te vullen.

Na rijp beraad en na een werkgroep opgericht te hebben, was volgens de initiatiefnemers onder leiding van Nick Caufriez, het stichten van een gebuurtedekenij de beste oplossing om Ledeberg terug sfeervoller en aangenamer te maken.

Op 24 februari 1995 werd in de bomvolle zaal Hof ten Rhode in de Driesstraat de Dekenij Ledeberg boven de doopvont gehouden om een positieve spiraal in Ledeberg te ontwikkelen.

Op vrij korte termijn werd een stevige structuur uitgetekend dat het leven in Ledeberg aangenamer zou maken en met als hoofddoel het nabuurschap bevorderen en het winkelen in Ledeberg aantrekkelijker maken. In een volkse omgeving als Ledeberg is het organiseren van buurtstimulerende activiteiten primordiaal, gezien de dichte bebouwingen en het tekort aan sport- en open ontspanningsruimten zowel voor kinderen als volwassenen. Als sociaal-pluralistische vereniging organiseert Dekenij Ledeberg activiteiten om haar inwoners en handelaars een attractieve, leefbare en sfeervolle buurt te geven (zie activiteitenkalender).

De vereniging is uitgegroeid tot een bindmiddel tussen het Gents stadsbestuur en de inwoners en handelaars van Ledeberg. Heel wat vragen van de lokale burgers en handelaars zijn via de dekenij aan het stadsbestuur overgemaakt. Meestal hebben deze vragen betrekking tot een leefbaarder buurt. In de mate van het mogelijke tracht het Gents stadsbestuur deze vragen positief te beantwoorden, wat door de Ledebergse bevolking en handelaars enorm gewaardeerd wordt.

Vaandel Dekenij Ledeberg

Eredeken
Jaak De Poorter

Reus
Koen Crucke

Deken
Nick Caufriez

Secretaris
Frank Verschelde

Penningmeester
Stephen Verniers