Contact:

Norbert Detaeye – Haringsteeg 3, 9000 Gent
T: 09/224 19 79 – dekenij.patershol@telenet.be

Link: www.patershol.org

Geschiedenis

Het hol van de paters overdekte de Plotersgracht

Bij het horen van de naam Patershol weten toeristen nauwelijks wat zich daarbij voor te stellen. Pas na een bezoek aan de Gentse “quartier latin” wordt het duidelijk dat deze enclave niet veel meer is dan een typisch 19de eeuwse stadswijk in hartje Gent. Voor echte Gentenaars is het evenwel een soort “twilight zone” tussen verleden en toekomst.

Oorspronkelijk was het Patershol eigenlijk de stadswijk van de betere burgerij. Edelsmeden en muntslagers, notarissen en advocaten kwamen zich vestigen in de onmiddellijke omgeving van het beschermende gravensteen.
Toen diezelfde trotse burcht medio 19de eeuw huisvesting bood aan industriële machines werd, zoals toen zeer gebruikelijk was, de onmiddellijke omgeving volgebouwd met arbeidershuisjes.
De uitspattingen van het werkvolk dat zich in één of meerdere van de 20 herbergen ging “ontspannen” bezorgde de kleine stadswijk zijn eerder marginale reputatie.
“Dekenij Plotersgracht en aanpalende straten” deed in die tijd wel haar best om de buurtbewoners toch enige fatsoensnormen bij te brengen en organiseerde een wijkfeest “ter ere van Maria Hemelvaart”.
Een zevental gevelkapelletjes verwijzen nog steeds naar de religieuze oorsprong van de bekende Patersholfeesten.

Dat het er ook tijdens de dekenijvergaderingen soms roerig aan toe ging bewijst een voor zichzelf sprekend fragment uit een verslag van 1954: “het is altijd hetzelfde als het hier vergadering is in het café want omdat een beschonken dekenijlid hier wat boel en cafépraat komt verkopen en iedereen nu onder elkander begint te praten moeten we de vergadering sluiten”.
Dat was letterlijk “klein bier” in vergelijking met de legendarische rellen bij de politionele ontruiming van het tweede pandhof van het Carmelietenklooster. Dat gebeurde op 28 juli 1980, uitgerekend op de laatste dag van de Gentse Feesten.
Twee jaar later werd de wijk erkend als herwaarderingsgebied én beschermd stadsgezicht.
Jonge gezinnen kwamen de wijk opnieuw bevolken en bliezen gelijk de Patersholfeesten nieuw leven in. Met succes want “de Gentse Feesten zijn er voor de toeristen en de Patersholfeesten zijn er voor de Gentenaars” luidt het actuele gezegde.

Eredeken
Roger Van Bockstaele

Deken
Norbert Detaeye

Dekenin
Trees Coene