Contact:
Etienne Flerick – Bruiloftstraat 40, 9050 Gentbrugge
0475/296 525 – dekenijgent-sintpieterstation@outlook.com

facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100063805200410

Geschiedenis: 

Sint-Pietersstation in de meest Koninklijke

Uiteraard is de geschiedenis van deze dekenij zeer nauw verwant aan wel en wee van het Sint-Pietersstation. Het spoorstation heeft evenwel geen hoofdrol gespeeld in de beginjaren want de vroegste benaming gaat terug tot 1916 en toen heette de dekenij nog “bond der Neringdoenders der Kortrijkschepoort en Sint-Pietersstatie”.

Het Sint-Pietersstation werd opgetrokken tussen 1909 en 1912 met het oog op de Wereldtentoonstelling te Gent van 1913.

Minder genoegzaam bekend is het feit dat het station niet de naam van een heilige kreeg maar zo werd genoemd omdat heel de buurt afhankelijk was van de Sint-Pietersabdij.

Net voor de bouw van het station was voltooid overleed Koning Leopold II en dat is of was de reden waarom de hele Koninklijke familie in de straatnamen van de stationsbuurt worden gesommeerd. Het plein voor het station werd genoemd naar de echtgenote van Leopold, Marie Henriette of Maria Hendrika.

Ondanks al deze royale verwijzingen zou het nog tot 1957 duren vooraleer de dekenij zelf het predicaat “koninklijk” kreeg. Ondertussen was de naam al eens veranderd in 1948 en enkele jaren later in “Dekenij Sint-Pietersstatie, Sint-Paulus en Kortrijksesteenweg”.

Niet alleen was het “station” in de naam van de vereniging al flink opgeschoven van de laatste plaats naar de eerste plaats maar kreeg ook het Maria Hendrikaplein een meer prominente rol te spelen in het dekenijleven.

De dekenij stond immers op haar strepen en toen de vereniging in 1949 voor het eerst het stationplein inschakelde als activiteitenplein voor de Gentse Feesten was het meteen hommeles met die van de Korenmarkt! Dekenij Korenmarkt duldde immers geen concurrentie voor haar eigen feestenprogramma (en dat was dus duidelijk lang voor er zelfs sprake was van Sint-Jacobs).

Ondanks deze disputen (of misschien juist dankzij de aandacht ervoor) was de grote avondmarkt van dekenij Sint-Pietersstation op de donderdagavond van de Gentse Feesten een echte topper.

In 1964 organiseerde de dekenij ook het eerste Kampioenschap voor Standwerkers en Marktkramers en samen met het vuurwerk is die traditie nooit onderbroken.