Contact:

Benny Van de Velde – Abdijmolenstraat 20, 9031 Drongen
0479/731991 – dekenijverenigddrongen@gmail.com

link: www.dekenijverenigddrongen.be
facebook:
www.facebook.com/dekenijverenigddrongen

Geschiedenis

Gentse Bellenman komt eigenlijk Drongene

Een dekenij in het centrum van Drongen is er pas gekomen in 1994. Het ontstaan van deze vereniging wortelt in de overbekende Kunstmarkt van de gemeente. Voornaamste doelstelling is dan ook het organiseren van een apart dekenijprogramma met de handelaars van Drongendorp.

Dekenij Drongen Centrum, zoals de dekenij heette tot 2005, heeft als naaste buren de aloude dekenij Baarle en dekenij Volkstuinen-Assels Gent (welke enkele jaren geleden is ontbonden). Volledigheidshalve willen we vermelden dat er tussen de jaren dertig en eind vorige eeuw ook een uit de “Gebuurtebond der Neringdoenden” gegroeide “Dekenij Drongensesteenweg” heeft bestaan maar het territorium van deze vereniging was gesitueerd in het begin van de steenweg of de bekende Brugse Poortwijk. Zoals in de inleiding vermeld staat werd dekenij Drongen Centrum “geboren” tijdens de vermaande Kunst- en Folkloremarkt. Om het 20-jarig bestaan van dit succesvolle initiatief kracht bij te zetten werd deze nieuwe vereniging in het leven geroepen.
De eerste editie van de Kunst- en Folkloremarkt van Drongen vond plaats in 1972. Het was de gemeentesecretaris die toen op het idee kwam deze folkloremarkt georganiseerd ter gelegenheid van de grote Drongenkermis “officieel” te laten openen door een “belleman”.
Wijlen Julien Pauwels, in 1929 geboren in de Gentse Brugse Poortwijk maar sinds de jaren vijftig ook getogen te Drongen, trok voor die gelegenheid het uniform aan van een “champetter uit 1910”. Hij nam plaats op de pui van het stadhuis, zwaaide zijn bel als een kwispel over de rond hem verzamelde menigte en begon na een drievoudig “OOOOYEEEE” het publiek te vertellen dat de eerste Drongense kunstmarkt geopend was en wat er zoal allemaal te beleven viel. De traditie van “het gesproken parochieblad in een dorp van ongeletterden” werd daarmee letterlijk weer tot leven “geroepen”.
Na de fusie was het al snel de taak van de belleman om ook de Gentse Feesten “in te luiden” en vanaf 1987 kreeg deze figuur zelfs officieel de titel van “stadsomroeper”. Sterker, het werd een rage want naast de oprichting van De Orde van de Belleman, een tentoonstelling over roepstenen en bellen en het Bellenmanbal werd er zelfs overgegaan tot de verkiezing van Gentse Belleman en het organiseren van de “Gentse Bellenman Kroegentocht”. Begin jaren negentig lanceerde een Gentse “chocolatier” chocoladen klokjes en bellenmanfiguren. In 2002 kreeg het Geraardsbergse Manneken Pis ook nog zijn “bellenmankostuum” aangemeten. Uiteraard was de “originele” belleman nog elk jaar paraat voor de officiële opening van de Drongense Kunstmarkt annex dekenijfeesten en dorpskermis.

In 2006 werd het bestuur grondig vernieuwd en met deze vernieuwing kreeg ook de dekenij een nieuwe naam: Dekenij Verenigd Drongen.