Contact:

Nadine De Feyter – Halfweg 2, 9000 Gent
0496/436793 – volkstuinen.assels@gmail.com

Geschiedenis

Het vakantiegevoel van de Volkstuinen Gent Assels

Dekenij Volkstuinen Gent Assels is een unicum binnen het verbond omdat de dekenij uitsluitend bestaat uit een buurt van tuinhuisjes en stacaravans. De volksmond spreekt van “dekenij d’Assels” of “d’Assels” tout court maar dat zorgt nog al eens v oor verwarring met de echte Asselsbuurt aan de Leie in Afsnee.

Deze unieke dekenij is gelegen langsheen de Drongensesteenweg, naast de Gentse Watersportbaan. De volkstuinen zijn een cratie van “Het Werk van den Akker” dat zo’n 70 jaar geleden begon met de aanleg.
Van die volkstuintjes werd het dan stilaan een oase van tuinen en hoven, met bomen en struiken, een waar vakantieverblijf voor enkele honderden Gentenaars.

Toen op 24 juni 1967 het 25-jarig bestaan van de volkstuintjes werd gevierd, bleek dit de ideale gelegenheid voor het oprichten van een dekenij.
De nodige stappen werden genomen en op 11 november 1967 kreeg de dekenij, uit handen van Opperdeken Louis Aelterman, de erkenningsoorkonde.

Een tweede unicum in de geschiedenis van deze groene dekenij is het feit dat de voorzitter een dame is: Mevrouw Landsgraeve-De Waele, ze was ook al tijdens de eerste 25 jaar van het bestaan van de volkstuinene voorzitter van de Assels.

De dekenij is zowat het prototype van een sociale dekenij omdat ze afgezien van de kantine geen enkele commerciële activiteiten heeft. Alle tuin- en vakantiehuisjes van toen werden bewoond door de respectievelijke eigenaars.

De uitbouw tot dekenij was de aanleiding om tijdens de Gentse Feesten een daverend programma op poten te zetten, waaraan het centrum van Gent soms wel een puntje kon zuigen.
In 1977 was er een uitwisseling met Duitse volkstuiners en vanaf 1979 werden de dekenijfeesten geplaatst begin van de maand juni, om dan in 1983 verplaatst te worden naar eind augustus.

Na enkele jaren op non-actief te staan, werd in 2009 de dekenij nieuw leven ingeblazen.

Deken
Guy Huylebroeck

Dekenin
Betty De Smet