Contact:

Karina Labio – Justus de Harduwijnlaan 27, 9000 Gent
0486/062 572 – dekenijwestveld@gmail.com

facebook: www.facebook.com/DekenijWestveld

Geschiedenis

Van koersveld tot Westveld

De Sint-Amandsbergse dekenij Westveld voert het fiere ros in haar vaandel en met namen als Koerspleinstraat, Sulkistraat, Draverstraat en Hippodroomlaan is het duidelijk dat de origine van de wijk wel degelijk te maken heeft met de nobelste aller viervoeters.

Naar verluid waren er begin vorige eeuw zelfs twee koersvelden voor paarden waarvan één ten westen van de Sint-Amandsbergse dorpskern.
Dat Sint-Amandsberg en de paardenliefhebbers al enkele eeuwen aan hetzelfde zeel trekken wordt ook nog jaarlijks bewezen op de drukst bezochte paardenmarkt van het land tijden de Negen Meimarkt.

Het Westveld is dan weer een typische woonwijk uit het midden van de vorige eeuw. Een nieuwbouwwijk heeft ook altijd zijn aantrekkingskracht op jongen gezinnen maar tegelijk willen maar weinig handelszaken zich daar vestigen.
In 1995 beslisten enkele bewoners dan toch om de koppen bij elkaar te steken en een vereniging te stichten die voor wat meer animo in de buurt moest zorgen.
Naast de activiteiten in de parochiale kring viel hier in de wijk niets te beleven. Er waren geen sportverenigingen, er was geen jeugdhuis en zelfs geen speelplein. Door het oprichten van de dekenij hebben ze in elk geval al de jaarlijkse dekenijfeesten, telkens in het laatste weekend van juni, kwestie dat de studenten uit de buurt ook kunnen meevieren.
Sport, spel en paard zijn vaste onderdelen van de feesten. Daarnaast is de dekenij ook een erkend forum geworden waar buurtbewoners met hun problemen terecht kunnen. Zo hebben ze samen geijverd voor de aanleg van een speelpleintje en is er zelfs een skateramp bijgekomen.
De dekenij stond eendrachtig achter het behoud van de met sluiting bedreigde kleuterschool. Ze hebben ook gezorgd voor een beter wegmarkering, het aanbrengen van zebrapaden en een betere straatverlichting.
Niet dat ze al die pluimen op hun dekenijhoed willen steken maar zonder de vereniging stonden ze misschien nog even ver als 15 jaar geleden.

Dekenin
Karina Labio