Geachte leden,

            Vriendelijk nodigen wij U uit met een talrijke afvaardiging van uw bestuur tot de

EERSTE ALGEMENE VERGADERING VAN HET 122STE DIENSTJAAR VAN HET K.V.G.D.G.

op donderdag 25 januari 2024 om 19.30 uur gevolgd door een nieuwjaarsreceptie

in de Pacificatiezaal – Stadhuis – Botermarkt 1 – 9000 Gent

De agenda omvat volgende punten:

1. Naamafroeping van de vertegenwoordigde dekenijen door mevrouw Carine De Clercq, Penningmeester.
2. Welkomstgroet door de heer Geert Maes, Opperdeken.
3. Lezing van het verslag van de vorige zitting door verslaggever mevrouw Tineke De Rijck, Algemeen Secretaris.
4. Samenvatting van de activiteiten in 2023 door de heer Geert Maes, Opperdeken.

Na een korte pauze gaat om 20.00 uur het tweede deel door met een meer academisch en feestelijk karakter:

– Voorstelling en begroeting van de ere-genodigden door mevrouw Carine De Clercq, Penningmeester.
– Uitreiking van het ere-diploma voor sociale verdiensten aan mevrouw Nicole De Waele, mevrouw Caroline Sennesael, mevrouw Marleen Verliefde, de heer Ludwig Schmit en de heer Jean-Pierre Van De Walle.

Alvorens over te gaan tot de overhandiging van de Medaille van Erkentelijkheid 2023 van de Opperdekenij aan de heer Felix Van Groeningen, zal er een korte huldetoespraak gehouden worden door de heer Stefaan De Winter.

Het citaat, vermeld op de breve, zal worden voorgelezen door de heer Geert Maes, Opperdeken.

Hij zal de Medaille van Erkentelijkheid overhandigen aan de heer Felix Van Groeningen.

Getrouw aan de traditie welke sinds 1950 in ere wordt gehouden, de eerste Algemene Vergadering van elk dienstjaar in sereniteit te laten doorgaan, kunnen geen andere punten dan deze, vermeld op de agenda, ter sprake komen.

Gezien de uitzonderlijke locatie van onze vergadering gelieve voor 20 januari 2024 een mailtje te sturen (info@opperdekenij.be) met hoeveel personen uw dekenij aanwezig zal zijn op de vergadering.

In afwachting U op de voormelde datum te mogen begroeten, tekenen wij genegen en met de meeste hoogachting.

Opperdeken – Geert Maes
Opperdekenin – Algemeen Secretaris – Tineke De Rijck
Opperbaljuw – Eric Van den bussche
Penningmeester – Carine De Clercq
Protoolchef  – Marina De Poortere
Vertegenwoordiger Commerciële Dekenijen – John Lammertyn
Vertegenwoordiger Sociale Dekenijen – Patrick De Rooze
Adj. Penningmeester – Marc Sierens
Adj. Vertgw Commerciële Dekenijen – Stany De Smet
Bestuurslid – Benny Fevery
Bestuurslid – Karina Labio
Bestuurslid: Dany Provost
Bestuurslid – Caroline Sennesael
Bestuurslid – Florent Van Hecke

Categorieën: Opperdekenij

0 reacties

Een reactie achterlaten

Avatar plaatshouder

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *